100 jaar RK Zuid-Limburgse Schuttersbond 

In Zuid-Limburg zijn de schutterijen een vertrouwd fenomeen. Ze horen net zo bij de dorpen als de vakwerkhuizen. Vaak zijn ze al eeuwenoud en hebben ze een wezenlijke rol in de gemeenschap, waarmee ze lief en leed delen: het koningsvogelschieten, de dodenherdenking, de processie, het schuttersfeest etc. In het Heuvelland e.o. zijn de schutterijen al een eeuw verenigd in de R.K. Zuid-Limburgse Schuttersbond (RKZLSB). Momenteel maken er vijftien actieve schutterijen deel van uit, afkomstig uit de dorpen Vaals, Vijlen, Simpelveld, Ubachsberg, Voerendaal, Eys, Mechelen, Epen, Wijlre, Strucht, Valkenburg, Houthem, Margraten, Sint-Geertruid en Mheer. De bond werd in 1921 opgericht en in 1932 heropgericht onder de naam R.K. bond van geweerdragende schutterijen in Zuid-Limburg. In de crisistijd 1932 was de animo zo groot om zich te verenigen in een bond, dat toen ook de huidige bond Sint-Gerardus Amstenrade tot stand is gekomen. De activiteiten van de RKZLSB kenmerken zich met name door de bondsschuttersfeesten. Vanouds presenteren alle deelnemende verenigingen zich eerst, wordt gericht, het vaandel geplaatst en de erewijn gedronken. Hierna is de opening met toespraken en volksliederen. Vervolgens de optocht en aansluitend vinden nog tal van wedstrijden plaats, van beoordeling van drumbands, exercitiekorpsen en solisten tot en met de jurering van konings- en keizersparen, generaals, bielemannen en marketentsters. Uiteraard mag de schietwedstrijd met de zware buks niet worden vergeten. Als al die competitieve wedstrijden voltooid zijn is het tijd voor een verbroederend feest in de tent.

Om stil te staan bij het honderdjarig bestaan van de RKZLSB vindt er een expositie plaats in de Kopermolen te Vaals. Hierin zijn vaandels, uniformen, foto’s, oorkondes, medailles, buksen, sabels en vele andere attributen en documentatie van de bij de bond aangesloten schutterijen te zien. De bezoeker krijgt een beeld van het schutterswezen zoals het in Zuid-Limburg beleefd wordt. Militair oogt het strak, maar het is met oog en hart voor de lokale gemeenschap. De tentoonstelling loopt van zon. 17 september 2023 tot en met zon. 29 oktober 2023 (openingstijden: https://dekopermolenvaals.nl/)
(Bron: RKZLSB).

 

Categorieën:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *