Koningsvogelschieten
De belangrijkste dag voor de schutterij is uiteraard het jaarlijkse Koningsvogelschieten. De vogel waar men op schiet bestaat uit een stuk eikenhout en wordt elk jaar gemaakt door Ger Dohmen, vriend van de schutterij. Nadat de koning, keizer, generaal, erevoorzitter en voorzitter de openingsschoten hebben verricht, kunnen alle deelnemers schietbeurten kopen. De gekochte bonnen zijn genummerd en worden op naam genoteerd. De bonnen worden in een trommel gedaan waar voor ieder schot een nummer uit getrokken wordt. Leden die niet zelf wensen te schieten kunnen nummers kopen voor hun favoriete kandidaat, even als ieder ander. Het kopen van nummers staat ook open voor niet-leden van de schutterij. Dat wil zeggen dat ook een niet-lid koning van de schutterij kan worden, onder voorwaarde dat hij bereid is aan alle verplichtingen te voldoen.

Bij het schieten op de vogel is het voorschrift dat eerst de kop, vervolgens de rechter- en linkervleugel en de staart afgeschoten moeten worden alvorens serieus op de romp gericht mag worden. Degene die het laatste restje van de vogel naar beneden schiet, mag zich gedurende het komende jaar koning van de schutterij noemen. Dezelfde dag nog wordt de nieuwe koning gehuldigd: op de (schutters)hoed wordt een zilveren koningskroon geplaatst en het koningszilver (koningsvogel en koningsplaten) wordt over de schouders gehangen.

Rondgang koning
Op een zondag na het koningsvogelschieten wordt een H. Mis opgedragen voor de levende en overleden leden van de schutterij. Na de H. Mis bezoekt men het kerkhof waar bij het graf van het laatst overleden lid gebeden wordt voor diens zielenrust. De schutters genieten daarna van een welvoorziene koffietafel. Bij deze gelegenheid worden ook de lidmaatschapsmedailles voor ieder lidmaatschaps­lustrum aan de betreffende leden uitgereikt.

Na de koffietafel worden alle cafés in Mechelen bezocht. Hiermee wordt een oud gebruik gehandhaafd waarin men de teerdag van de gilden terugvindt. Tijdens deze rondgang is het gebruikelijk dat in ieder café een levende bloem op de kepie van de nieuwe koning gestoken wordt. Na afloop is hij dan niet alleen getooid met de zilveren koningskrans, maar ook met een krans van bloemen.

Kermiszondag
De oudste traditie van de schutterij die nog steeds wordt doorgevoerd, is het begeleiden van de processie op kermiszondag. Reeds om 06:00 uur ’s ochtends start het klaroenkorps van de schutterij met een muzikale rondgang door het dorp. Met deze ‘reveille’ wordt de kermis in Mechelen aangekondigd. Oorspronkelijk was de reveille bedoeld om dorpsbewoners te wekken en hen daarmee te waarschuwen dat het tijd was om aan de versiering van de processieweg te beginnen.

Na de reveille biedt de koning het klaroenkorps een welverdiend ontbijt aan en maken ook de overige schutters zich klaar voor het begeleiden van de processie. Bij aankomst worden de Koninklijke eerbewijzen gebracht. Vervolgens inspecteert de koning de gehele schutterij om ervan overtuigd te zijn dat alle schutters er netjes bij lopen. Om 09:00 uur vertrekt de processie vanaf de kerk. De schutterij neemt zijn plaats in voor de communicanten en het Allerheiligste en marcheert in processiemars door het dorp. Tijdens de processie wordt de koning vergezeld door 10 koningsknechten. Zij worden door de koning gekozen en vertegenwoordigen alle koningsknechten die op kermiszondag door de meester koningsknechten geworven worden. Deze koningsknechten zijn te herkennen aan een rood-wit-blauw speldje als teken van hun bijdrage aan de Koningskas.

Bondsschuttersfeest
Schutterij St. Sebastianus Mechelen is aangesloten bij de R.K. Zuid Limburgse Schuttersbond (RKZLSB). Deze schuttersbond is opgericht in 1921 en kreeg in 1932 de Koninklijke goedkeuring. Momenteel zijn er 17 schutterijen aangesloten bij deze bond. Elk jaar worden ongeveer 3 bondsfeesten georganiseerd. De dorpen waar deze schuttersfeesten gehouden worden wisselen zich af en komen allemaal even vaak aan de beurt. Bij sommige schuttersfeesten worden schutterijen uit een andere bond uitgenodigd om mee te lopen in de optocht.

Op zondag 30 augustus 2015 organiseerde schutterij St. Sebastianus Mechelen het bondsschuttersfeest.
(Video: Bondsschuttersfeest Mechelen in 1962, Lei Knops)

Zuid-Limburgs Federatiefeest
Het Zuid-Limburgs Federatiefeest (ZLF) is op het OLS na het grootste schuttersfestijn in Limburg. Op 10 oktober 1947 werd de Zuid Limburgse Federatie opgericht. Deze federatie bestaat uit de drie Zuid-Limburgse schuttersbonden: de bond Eendracht Born-Echt, de bond St.Gerardus (Amstenrade) en de R.K. Zuid-Limburgse Schuttersbond. Men wilde een schuttersfeest beginnen waarvan de organisatie niet afhankelijk zou zijn van het winnen van een bepaalde wedstrijd, zoals het schieten tijdens het OLS. Daarom ligt een roulatiesysteem ten grondslag aan de organisatie van het Zuid-Limburgs Federatiefeest. Om toerbeurt per bond en via loting per vereniging wordt bepaald welke schutterij het feest organiseert. Op die manier komen alle ruim 60 aangesloten schutterijen een keer aan de beurt.

In 1968 was schutterij St. Sebastianus Mechelen de organiserende schutterij van het ZLF. Het was Gerard Kikken die bij de loting het toewijzende lot uit de hoed viste. Het ZLF vond in de Wienberg plaats en was, ondanks de minder gunstige weersomstandigheden, een geslaagd feest.
Ook leuk om te vermelden: het schiet-zestal van schutterij St. Sebastianus scoorde in 1996 en 1999 zeer succesvol. Van de circa 60 deelnemende schutterijen werd de eerste plaats gedeeld!
Het eerstvolgende ZLF dat door schutterij St. Sebastianus in Mechelen georganiseerd mag worden, staat vooralsnog gepland in 2032.

Oud Limburgs Schuttersfeest
Het Oud Limburgs schuttersfeest (OLS), ook wel “den ouwe Limburger” genoemd, is een jaarlijks festijn waarbij vrijwel alle schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg samenkomen. Het OLS werd in 1876 voor de eerste keer georganiseerd en is het grootste cultuurhistorische evenement van Nederlands en Belgisch Limburg. Het OLS heeft sinds 2008 de status van nationaal immaterieel cultureel erfgoed inVlaanderen; in Nederland werd die status in 2014 verworven.

Elk jaar komen er tienduizenden bezoekers naar dit festijn en zijn er meer dan 160 deelnemende schutterijen. Deze schutterijen zijn aangesloten bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, het overkoepelend orgaan voor alle schutterijen en schuttersgilden van beide Limburgen. Vanaf 1962 heeft schutterij St. Sebastianus Mechelen nagenoeg onafgebroken aan dit feest deelgenomen. Regelmatig worden door onze schutters enkele prijzen bij diverse wedstrijden behaald. De essentie van het OLS blijft echter het winnen van de schietwedstrijd. De winnaar ontvangt de trofee den Um en mag het jaar daarop het OLS organiseren.

Het beste resultaat van schutterij St. Sebastianus Mechelen op het OLS werd behaald in 1996 te Bocholt. We eindigden toen bij de schietwedstrijd op de 5e plaats.