Jaarprogramma 2021 o.v.b.

(Indien de landelijke covid-19 maatregelen dit toelaten)

GS=Gehele Schutterij                   DS=Deel Schutterij

Dinsdag               4 mei                     Dodenherdenking (DS) (landelijk afgelast)

Periode         24 mei t/m 5 juni          Donateuractie (GS)(verplaatst naar een latere periode)

Zondag                30 mei                   Bronk Partij-Wittem (GS) (afgelast)

Zondag                 27 juni                  Bronk Mechelen  (GS)  (afgelast)

Zondag                 18 juli                    Huldiging jubilarissen + rondgang (GS) (afgelast)

Zondag                 5 september        Koningsvogelschieten

Zondag                 3 oktober            Kermis Mechelen  (afgelast)

Vrijdag                12 november         Opluisteren St.Martinusviering scouting (GS)