Het klaroenkorps van schutterij St.Sebastianus Mechelen maakt deel uit van de Mechelse schutterij St.Sebastianus. De schutterij is vaak veruit de oudste vereniging in onze Limburgse leefgemeenschappen. Ook schutterij St.Sebastianus 1657 mag bogen op een eeuwenoude traditie. Over het algemeen zijn schutterijen ontstaan uit bittere noodzaak, stamt de benaming “schutterij” af van het woord “beschutten”, hetgeen beschermen betekent.

Beschermen van de dorpsgemeenschap tegen roversbenden, muitende en plunderende soldaten van verslagen legers en/of van slecht betalende leger­aanvoerders. Beschermen van altaar en eredienst in perioden van kerk­vervolging en godsdiensttwisten. Zelfs beschermen van het openbaar gezag wanneer schutterijen werden betrokken bij de versterking van legers.

Uit deze drie beschermende taken ontstond de vaste lijfspreuk van onze Limburgse schutterijen: “Voor outer,(altaar) heerd en troon”.

Anno de 21e eeuw is het de kunst om de tradities, en de daaraan verbonden gebruiken, uit het verleden verantwoord om te zetten in het heden, en historische waarden van onze schutterij een positieve waardering te geven zonder haar identiteit uit het oog te verliezen. Historische elementen waaronder het uniform, de oude exercitie, vlag en koningszilver tastbaar te houden.

Het klaroenkorps staat onder algehele leiding van tamboer-majoor / instructeur Paul Sintzen. Ook hij staat model volgens de militaire richtlijnen oude exercitie. Het behoud van de militaire signalen op trom en klaroen behoort tot deze richtlijnen en worden daardoor behouden.De moderne tijd veroorzaakt een grote kentering in de muziekwereld. De actuele marsen vereisen een andere aanpak en vooral een strakke muzikale opleiding. Het zijn niet meer alleen de modelmarsen en de militaire signalen waarmee men op een schuttersfeest voor de dag kan komen. Ook showelementen behoren hiertoe. Wil het klaroenkorps muzikaal een goed figuur slaan betekent dat het opbrengen van discipline en inspanning tijdens de wekelijkse repetitie.

Schutterij St. Sebastianus Mechelen
Huub Colen, voorzitter