Nieuws | Nieuwe koning schutterij St.Sebastianus Mechelen.
Mechelen. Op zondag 22 april j.l. werd onder zeer gunstige weersomstandigheden het
koningsvogelschieten op de schutterweide in Mechelen georganiseerd. Rond de klok van 13.00u.
werd het koningspaar 2017 Bauke en Carolien Bakker bij hun residentie door de schutterij
opgehaald. Met slaande trom en klaroengeschal werd in vol ornaat naar de schuttersweide
afgemarcheerd. Nadat volgens traditie de ereschoten waren gelost werden de aanwezige
raadsleden Robbert Dautzenberg, Marion van der Kleij en Jos Last en ook de aanwezige
burgemeester van Vlissingen, Bas van den Tillaar, uitgenodigd om een schot onder de zware buks te
lossen. Allen bleken trefzeker te zijn. Onder stralende zon, en in goede sfeer onder de vele gasten,
barste de schietwedstrijd voor de koningseer 2018 los. Het 173e schot bleek het finale schot en
werd gelost door (oud) koning Bauke Bakker. Samen met Kiki Lindelauf vormen zij het
koningspaar 2018. Het was Andre Peelen die met het 168e schot het finale schot loste tot
burgerkoning. De schietwedstrijd speciaal voor de aanwezige dames werd uiteindelijk beslist met
het 122e treffend schot door Margo Kusters. We mogen op een geweldige schuttersmiddag
terugzien.

Op zondag 6 mei word tijdens de traditionele rondgang door Mechelen met veel trots het
koningspaar 2018 Bauke Bakker en Kiki Lindelauf gepresenteerd.


Nieuws | 42e Investituur Nobele Orde van de Papegay
Op zaterdag 4 november werd in Doornenburg de 42ste investituur van de Nobele Orde van de Papegay georganiseerd. De Nobele Orde van de Papegay is ingesteld als een Europees instituut van schuttersverdiensten.
Op voordracht van de Kanselarij werd commandant Walter Koornneef bevorderd naar de rang van officier. Deze internationale schuttersorde werd in de ontvangstzaal van het schuttersgebouw Gijsbrecht van Aemstel uitgereikt.

 


Nieuws | Schietkampioenschap voor schutters
Onder een stralende zon werd op zondag 1 oktober het schietkampioenschap voor de schutters georganiseerd.

Deze wedstrijd was in 3 categorieën verdeeld: A-schutters, B-schutters en C-schutters. Na een spannende schietwedstrijd bracht iedere categorie een dame als winnaar.

A-Schutters: 1. Roxana Bessems   2. Peter Lindelauf    3. Piet Lardinois
B-schutters: 1. Mirjam Pelzer   2. Robert Hollands   3. Huub Colen
C-schutters: 1. Anita Colen   2. Sonja Knubben   3. Anja Lindelauf

 


 

Nieuws | Schuttersmiddag RKZLSB
Op zaterdagmiddag  30 september jl. werden de RKZLSB  jaarprijzen 2017 uitgereikt in Vijlen. ’n Afvaardiging van de schutterij was aldaar present om het zilveren schild, welke de behaalde prijzen vertegenwoordigt, voor haar schutterij in ontvangst te nemen.
Bijzonder te vermelden dat het klaroenkorps promoveerde van de 3e naar de 2e divisie! Het A-zestal won de bondswisselbeker voor A-schutters.  Het was Miriam Pelzer die als B-schutter een erekruis kreeg opgespeld.

 


 

Nieuws | Dreiländerecktreffen Mechelen
In het weekend van 8-9-10 september 2017 vierde schutterij St. Sebastianus Mechelen haar 360 jarige bestaan, onder andere als gastheer van het 50ste internationale Dreiländerecktreffen! We kijken terug op een geslaagd weekend!

 

 


Nieuws | Uitslagen OLS Merkelbeek
Marswedstrijden 3e divisie, sectie B: 1e prijs
Beste marketentstergroep oude exercitie: 3e prijs na loting

 


Nieuws | Koningspaar 2017: Bauke en Carolien Bakker